Tarieven


Observatierit

(90 min.) E.65,=

(rijtijd: 75 min.)

Tijdens deze rit worden verkeerde gewoonten en onjuiste routines op het gebied van voertuigbehandeling, waarnemingstechniek en verkeersinzicht getraceerd en met de cursist besproken.
Hierdoor wordt met zich beter bewust van de risico´s en de mogelijkheden om die te vermijden. De cursist ontvangt na afloop een ritverslag.

In de maanden november en december zijn deze ritten GRATIS voor ex leerlingen!
Ze worden dan afgenomen met eigen vervoer en duren 1 uur!

Instruktierit

(60 min.) E.50,=

Dit is een rijvaardigheidsrit, waarbij de instructeur adviseert in instrueert hoe de eerder gesignaleerde rijgewoonten (tijdens de observatierit) verbeterd kunnen worden.

Het instructietarief is onafhankelijk van de tarieven van de rijscholen waarvoor wij werken. Hiervoor raadpleeg je de website van de rijschool zelf.

Perfectioneringsrit

(60 min) E.55,=

(rijtijd: 50 min.)

Tijdens de perfectioneringsrit bekijkt de instructeur of de rijgewoonten verbeterd zijn.
Zo nodig worden die nog wat bijgeslepen.
Rijtechnisch worden de puntjes op de i gezet wat tot een verantwoord weggedrag leidt.
De cursist ontvangt na afloop een verslag.

Cursus veilig rijden

(90 minuten) E.90,=

(rijtijd: 75 min)

Vooral binnen de zorgsector worden medewerkers vaak voor personenvervoer ingeschakeld. In zulke gevallen wil een werkgever graag weten of de medewerker de juiste rijkwaliteiten bezit. Zeker wanneer het gaat om het rijden met cliënten.
De cursus “Veilig Rijden” is bedoeld om aan het licht te brengen of de persoon in kwestie geschikt is zoveel verantwoordelijkheid te dragen.

Toeslagen

Voor alle instructieritten bedragen de extra kosten na 18.00 en in het weekend 20%.