Betalingen

Zie voor de tarieven van je rijschool de website van je rijschool.

Betaling lesgeld

Let op: LESGELDEN dienen overgemaakt te worden op:
NL54 SNSB 0706 0282 36 t.n.v. BOEZELIJN VERKEERSTRAININGEN
o.v.v. je naam en aantal lessen.
Dit moeten er wel minimaal 5 of 10 zijn, anders graag contant!

Let wel: de lessen moeten tenminste 2 dagen van te voren binnen zijn, anders dient alsnog contant te worden betaald. Afschrift instructeur is bepalend. (graag rekening houden met de verwerkingstijd van 2 werkdagen.)


Als je de per bank betaalde lessen bijna hebt op gemaakt, stuurt je instructeur je vanzelf een ‘Tikkie’ voor de betaling van je lessen.


Teveel betaalde lessen worden vanzelfsprekend aan je teruggestort!
Ook als je rijopleiding al ten einde is gekomen.
Bij een lespakket geldt hetzelfde, maar dan kan, afhankelijk van het aantal genomen lessen, de pakketkorting vervallen.

Toets- en examengelden

Toets- en praktijkexamengelden graag tijdig overmaken op het rekeningnummer van de verkeersschool. NIET naar het rekeningnummer van je instructeur dus!