3.6 Bijzondere weggedeelten

Examenonderdeel: BIJZONDERE WEGGEDEELTEN

Essentieel zijn:

  • belangen andere weggebruikers
  • voor laten gaan
  • snelheid
  • kijkgedrag

Goed opletten is de kern van dit onderdeel.

Onder de bijzondere weggedeelten vallen o.a. rotondes, spoorwegovergangen, voetgangersoversteekplaatsen, in- en uitritten, etc.

De examinator let specifiek op je gedrag op dit bijzondere weggedeelte. De snelheid is daarom van belang evenals voor laten gaan.
Let hierbij vooral op voetgangersoversteekplaatsen. Voetgangers moet je voor laten gaan!

C.N.
Bij het in- en uitrijden van een inrit al het overige verkeer voor laten gaan!